SARS-CoV-2/Influenza season ended in Sweden ultimo July 2020, although vulnerable people should still take precautions because of wrong medicene.
Overall mortality is now within normal range. Source Death from 5G and BIO-weapon comes in 2024-25. Turn all transmitters off: no mobile, no WiFi, no Bluetooth.

Public Energy / Offently Energi

WWW technology made free by CERN April 30th 1993

Power Dissipation

By Howard Hayden, The Energy Advocate, January 2018

For those with a bit knowledge of electronics and physics in general, this PDF from The Energy Advocate is a really great read. The "Power Dissipation" paper is from January 2018 (Vol. 22, No. 6).

Solenergi 24/7 110MW Kraftwærk

Mellem Rino og Las Vegas ligger der et kæmpe stort kraftværk "Crescent Dunes Solar Energy Facility", som med spejle opvarmer en buffer af smeltet salt til mange hudrede grader, for derefter at lave vanddamp til at føde en turbine, der igen trækker en gernerator. Kraftværket er tænkt at skulle kunne levere maksimum 110MW.

Sammenligning med konventionelt kraftværk:
 Naturgas kraftværkCrescent Dunes
Maksimum effekt110MW110MW
CP pr år98%18%
Areal0,5km23km2
Pris/kWt$0,06$4,27 1)
Hvem var det der sagde at solenergi er billig?

Bortset fra pris og areal dominans, så har Crescent Dunes også det væsentlige problem at saltet krystalliserer i løbet af natten, hvor solen ikke varmer. For at råde bod på dette, har man installeret en gasturbine til at holde saltet varmt under natten.
Det at saltet nedkøles så hurtigt og skal holdes varmt under natten med konventionelt fremstillet elektricitet, er ikke godt for de 24/7 produktion, som man havde håbet på.
Sluttelig er der det med at der, det sted virksomheden er anlagt, kun er skyfri tør himmel relativ få måneder om året. Se grafen:
API Query Browser EIA Data Sets > Electricity > Plant level data > Nevada > (57275) Crescent Dunes Solar Energy (57275)  
 

Nogle kilder:
Uses of Natural Gas
“24-Hour Solar Energy: Molten Salt Makes It Possible”… Reality Check.


1) - Prisen er basret på afskrivning over 2 år. Der er her tale om et Obama støttet forsøgsprojekt.

EL-produktion: Effektivitet, lønsomhed og miljø

Det er vanskeligt at finde en neutral kilde i forbindelse med statistik for EL-produktion. IEA Internation Energy Agency er en af de mest kendte referencer og hovedparten af statistikker på diverse web-portaler, har deres oprindelse fra Internation Energy Agency. Desværre synes IEA at foretrække specifikke produktionsformer, nærmere betegnet fornybar energi a la vind- og solkraft. Denne bias kan være et problem mht analyser, manifesteret i denne sætning på deres webside: "Data are reported as net consumption as opposed to gross consumption. Net consumption excludes the energy consumed by the generating units." [Fed type af mig], hvilket på dansk betyder "Data er rapporteres som netto forbrug i modsætning til brutto forbrug. Netto forbrug ekskluderer energien benyttet af producerende enhed.".

Dette er problem, når vi skal se på effektivitet og økonomi bag forskellige produktionsformer. Årsagen til at dette er et problem, er at det som kommer på den enkelte borgers EL-regning, er den samlede energi benyttet til fremstilling af elektriciteten i stikkontakten. Følgende bør tages i betraktning i EL-fremstillingen:
 1. Tab i ledningsnettet - Grid til Forbruger.
 2. Tab i ledningsnettet - Grid transport.
 3. Tab i ledningsnettet - Producent til Grid.
 4. Tab i producerende enhed.
 5. Tab i brændstof forarbejdning.
 6. Udgifter til brændstof udvinding.
 7. Udgift til vedligeholdelse.
 8. Udgift til opførelse.
 9. Udgift til nedrivning.
 10. Udgift til miljø- og naturbeskyttelse.
 11. Indtægt på affaldsprodukter.
 12. Indtægt på spildvarme.
1. Tab i ledningsnettet - Grid til Forbruger.
Dette tab er mellem 10 og 30 procent af fremstillede elektricitet, afhængig af strækningen til nærmeste hoved-grid og kvaliteten af ledningerne hertil.

Mængder fremstillet fra forskellige kilder under 2015:

KildeTWtimer ElTWtimer ThermalEfter behov% af 24 345TWt% af 23 230TWt
efter behov
Kul9 5381 650Ja3941
Gas5 5431584Ja2324
Vandkraft3 9780Ja1617
Kærnekraft2 5717Ja1111
Olie990167Ja44
Vindkraft8380Nej3-
Bio434149Ja22
Sol PV2470Nej1-
Affald94112Ja00
Geotermisk809Ja00
Andre kilder20129-0-
Sol termisk90Nej0-
Tidevand10Nej0-
Totalt24 3453 809-9999

Energy > Electricity > Consumption > Per capita: Countries Compared Data are reported as net consumption as opposed to gross consumption. Net consumption excludes the energy consumed by the generating units.

Er Husstandsreaktoren Nu Realitet, NASA kW Reaktor

H/T Power Engineering 2018-03-05 af Carl Friis-Hansen.
Tilbage i 1970'erne spillede og sang Voxpop i Huset I Magstræde, nu Huset, live, deres nye sang om moderne tider. I lyrikken indgik blandt andet ordet "husstandsreaktor". Jeg husker ikke hele sangen, men det gik ud på at hver husstand ville have deres egen lille kærnekraft reaktor.
Nu 40 år senere i 2018, har NASA udviklet en sådan lille 1 til 10kW reaktor, som i første omgang skal benyttes til energiforsyning på Mars. Reaktoren vejer og fylder ikke meget, så den vil være handy at transportere ud i rummet og afsted til Mars, hvor der er meget koldt om natten.
nasa 1k nuclear reactor 2018
I marts måned bliver reaktoren testet ved 100% effekt. Reaktor basen er uran-235 på størrelse med et papir viskestykke.
Kilde: Reuters

Dommer Frikender Kriminelle Klimaaktivister i USA

H/t WUWT 31. marts 2018

Al Gores datter, Karenna Gore, samt andre aktivister brød loven, da de for nogen tid siden brød ind og vandaliserede en Keystone Pipeline udgravning. De var derfor beskyldt for indtrængen og forstyrrelse af freden, til fare for dem selv og andre.

Tirsdag den 27. marts 2018 accepterede dommer Mary Ann Driscoll i Boston juryens beslutning om at afvise anklagen mod de beskyldte. Dommeren udtalte: "Based on the very heartfelt expressions of the defendants who believe, and I don’t question their beliefs in any respect, who believe in their cause because they believe they were entitled to invoke the necessity defense, I’ll accept what they said," / "Baseret på de meget bekymrede udtalelser fra de anklagede som mener, og jeg betvivler på ingen måde deres tro, som tror på deres sag fordi de mener at de har ret til at udøve det nødvendige forsvar, vil jeg acceptere hvad de sagde,"

Sagt med andre ord - dommeren accepterede at målet helliger midlet og at selvjustits er acceptabelt.

Okay, det var selvfølgelig ikke verdens største forbrydelse, Karenna er jo trods alt den tidligere vicepræsidents datter og dommer Driscoll er åbenbar også selv af den opfattelse at hindring af planeret, legalt og samfundstjænsligt projekt gerne må generes eller hindres.
Alle papirer og byggetilladelser for olieledningen var i orden, så hvilket juridisk grundlag havde dommeren for at acceptere et så malplaceret forsvar, som i bund og grund går ud på følgende:
Nogle aktivister er imod afbrænding af kulstof, så som naturgas, olie og kul, idet forbrændingen frigør planteføde i form af CO2 og at denne planteføde, ifølge en ca. 100 år gammel teori, vil forårsage katastrofal global opvarmning (Catastrophic Anthropogenic Global Warming) eller CAGW.
Om hvorvidt afbrænding af fossile brændstoffer forårsage øget global opvarmning, har til dato ikke været muligt at konstatere ud fra de imperatoriske og faktiske data, kun forfejlede matematiske modeller forudser en nævneværdig temperaturøgning grundet afbrænding af kul, olie, gas, osv.
Klimaaktivisterne og dommeren i denne sag troede fuldt og fast på disse forfejlede matematiske modeller og de hævdede således at hindring eller sabotage af olieledningen, ville gøre tilstandene bedre for nogle mennesker i en nær eller fjern fremtid.

About Carl Friis-Hansen

I am another individual borne in Denmark last century.
The last thirty years I have lived abroad in Germany, USA, Scotland, The Netherlands and Sweden.
Now I have the fortune of residing in the south of Sweden on a tiny farm.
 
My professional carrier has lead to my employment in many great companies like Kaisers Laboratorium, Dansk Elektro Instrument Fabrik, Vestas, Philips BsC, Vantive, Peoplesoft and Apple.
About 60% of my carrier I have developed electronic systems for measurement, process control and data aquisation.
During many years of physical illness, I developed a very fast high level C++ application, u3Base, for controlling LabJack equipment and recently also a GUI monitor over client/server for the u3Base system.
Carl Friis-Hansen together with the seal Igor on Hesselø
The picture is from Hesselø in Denmark where I pose together with our pet seal Igor. In the Danish language they are called seal dogs and their behaviour is not that far apart from man's best friend.

u3Base class for LabJack U3 (U9)

Have a look u3Base source and documentation.
It is a high level C++ Interface to the Labjack hardware for the Linux OS.
 
In the pipeline is a stable version of client(s) / server system and a GUI visualization application to monitor and interact with an u3Base application.
 

Other links

Legacy Computing

EDLAB is a website from mid 1990. It is no longer maintained, and left untouched since end 1990.

Climate Change

WattsUpWithThat is maybe the most visited website regarding Climate Science and Polecy. This site enjoys many competent and well educated people to write this wealth of informative articles about fact and fiction surrounding the Climate talk.  
From Dr. Roy Spencer's website 24th August 2017:

Skeptic Beating Al Gore on Amazon

August 24th, 2017
 
Al Gore’s new movie, An Inconvenient Sequel: Truth to Power, has been in theaters for about a month now, and has received rather tepid reviews.
 
The Kindle e-book version of Gore’s movie, despite being very colorful, has been doing even worse and is currently running at #20,768 overall on Amazon, and is not ranked #1 in any sub-category.
 
But the skeptic take-down of Gore’s new movie and book, An Inconvenient Deception: How Al Gore Distorts Climate Science and Energy Policy, is at #956, and is #1 in three sub-categories.
 
What makes the discrepancy even worse is that An Inconvenient Deception was self published, with no paid advertising.
 
Maybe people are finally wising up to Mr. Gore.
 

My remarks

Shortly after the book was published, there appeared to be DNS attack on the website:
 
You’ve requested a page on a website
(www.drroyspencer.com) that is on the
Cloudflare network. Cloudflare is currently
unable to resolve your requested domain
(www.drroyspencer.com).

Where to find Carl

Map Nybygget
Map from E4 over Ljungby to Nybygget. Click for lager image (1MByte)
From Ljungby drive 1 mil (11km) of road 124 towards Liatorp and turn left towards Stensjöholm. It is the red farm house at the corner.
 
In case this makes no sense to you, consider waiting for the fly on your screen, to walk to the right point on the map.

DroneHyr - Drones in the air in Sweden for You

DroneHyr ljungby sensommer i rundel
Autumn 2018 at new roundabout in Ljungby.
Prise worthy professional areal photo and video with DroneHyr by Carl Friis-Hansen.
Just like buying a digital camera and do point and shoot, so is it with todays drones or Unmanned Areal Vehicles. However, the road to good pictures and videos from drones, is paved with difficulties and legal issues.
In general you are not allowed to provide other people with areal photos and videos as a hobbyist, without mandatory insurance, even for free service. These are the rules specific to Sweden.
On the other hand, you are free to fly your bird in the major parts of Sweden, it is fun and a wonderful hobby. When you fly, please always do it responsibly, within the rules and guidelines and keep your bird within Visual Line of Sight. The drone rules in Sweden are actually relative free when it comes to the flying itself, and we hope it will continue to be that way. This I why exercises like flying above the clouds, kilometers away, over crowds and busy roads, are things which may results in headlines, finds, jail, death and bad karma over drones.
Instead, exercise flying without GPS, which will give you much smoother videos. Learn how to fly low and capture this natural perspective you see in so many adverts and films today. It takes praxis to learn, and you may loose control at times. In case you feel you are about to loose control in non-GPS mode, hit the switch to go into GPS mode and the drone will stop mid air, giving you time to consider what to do next.
In the end, when you made your areal video, post processed it and made it ready for Youtube - do this if you flew in Sweden:
Before your great video goes to Youtube, Vimeo, Facebook, etc., you may most likely have to apply to Lantmäteriet for approval. Wait until you get approval from Lantmäteriet before you upload the video or picture.
Following interview with Professor William Happer is from 2015 and explains, in an easy way, the greening of the planet due to increased CO₂ (Carbon Dioxide) level, the need to keep focusing on actual polution and for the general public to start learning the very, very basics of the "climate science".


There are some document regarding The New World Order or Fourth Reich:
sd_03.pdfEnglish2024-06-25 Written letter to Sverigesdemokrater about chem-trails
2024-05-13.pdfEnglishAna: The Reality Of Shedding: Episode 4
20240409.pdfEnglishEvery thing is wrong
20240409.pdfDanskAlt er galt
20240409.pdfSvenskAllt är fel
Police chem-trailsEnglishWrote the police in Ljungby (Växjö)
sd_01.pdfEnglishWritten letter to Swedish party Social DemocratsImportant films:
Worldwide_class_Todd_CallendarEnglish2024-07-04 Ana Mihalcea is talking to Todd Callendar regarding BIO-weapon
Preparing for blackout, reducedEnglishHigh level nuclear pulse HEMP wiping out most of USA or all Europe. Book $67
EcoHealth Used Nanoparticles to Create PandemicsEnglish2024-06-24 Se: https://karenkingston.substack.com/p/ecohealth-used-nanoparticles-to-create
COVID "Vaccines" is BIO-weaponEnglish202406-16 Maria Zeee: Court has approved COVID "Vaccine" as weapon and utility of massdestruction
5G and BIO-weaponEnglish2024-06-23
N A N O T E R R O R : VAX, SMART DUST & DEPOPULATIONEnglish2024-06-20 Intelligent nano-robots, BIO-weapons and CHEMical-trails
2024-06-07 with Dr. Ana MihalceaEnglish2024-06-07 "Spider silk" injected into our blood / DNA
Interview of Weapons Expert Mark Steele with Dr. Ana MihalceaEnglish2024-04-19: 5G and BIO-weapon injection
Dr Lee Vliet explainsEnglish2023-09 SGT invites Todd Callender and Lee VlietClouds 2024-07-09 6 pictures: One 2 3 4 5 Six