Public Energy / Offently Energi

Power Dissipation

By Howard Hayden, The Energy Advocate, January 2018

For those with a bit knowledge of electronics and physics in general, this PDF from The Energy Advocate is a really great read. The "Power Dissipation" paper is from January 2018 (Vol. 22, No. 6).

Solenergi 24/7 110MW Kraftwærk

Mellem Rino og Las Vegas ligger der et kæmpe stort kraftværk "Crescent Dunes Solar Energy Facility", som med spejle opvarmer en buffer af smeltet salt til mange hudrede grader, for derefter at lave vanddamp til at føde en turbine, der igen trækker en gernerator. Kraftværket er tænkt at skulle kunne levere maksimum 110MW.

Sammenligning med konventionelt kraftværk:
 Naturgas kraftværkCrescent Dunes
Maksimum effekt110MW110MW
CP pr år98%18%
Areal0,5km23km2
Pris/kWt$0,06$4,27 1)
Hvem var det der sagde at solenergi er billig?

Bortset fra pris og areal dominans, så har Crescent Dunes også det væsentlige problem at saltet krystalliserer i løbet af natten, hvor solen ikke varmer. For at råde bod på dette, har man installeret en gasturbine til at holde saltet varmt under natten.
Det at saltet nedkøles så hurtigt og skal holdes varmt under natten med konventionelt fremstillet elektricitet, er ikke godt for de 24/7 produktion, som man havde håbet på.
Sluttelig er der det med at der, det sted virksomheden er anlagt, kun er skyfri tør himmel relativ få måneder om året. Se grafen:
API Query Browser EIA Data Sets > Electricity > Plant level data > Nevada > (57275) Crescent Dunes Solar Energy (57275)  
 

Nogle kilder:
Uses of Natural Gas
“24-Hour Solar Energy: Molten Salt Makes It Possible”… Reality Check.


1) - Prisen er basret på afskrivning over 2 år. Der er her tale om et Obama støttet forsøgsprojekt.

Peter Ridd Beder om din Hjælp - Nu - Opdatering 8. februar 2018

H/T WUWT-Anthony Watts 2018-02-01 af Carl Friis-Hansen.

Professor Peter Ridd, fysik professor på James Cook Universitet, har vovet at stille spørgsmålstegn vedrørende videnskabelige udredninger, som giver udtryk for at "the Great Barrier Reef" er i nød.

JCU (James Cook Universitet) har givit Peter Ridd mundkurv på. Hvis han ikke holder sin bøtte angående Great Barrier Reef, vil han risikere sit job. Sagen har sin oprindelse fra da Peter Ridd i et TV show august 2017 kommenterede en nyudgiven bog Climate Change: The Facts 2017 af Dr Jennifer Marohasy. Professor Peter Ridd skrev hele det første kapitel og blandt andre har vor danske ven Bjørn Lomborg også skrevet med på bogen.

Det Peter Ridd opponerer imod at han ikke får lov til at udtrykke sin videnskabelige mening, blot fordi hans konklusioner ikke stemmer overens med den politisk korrekte holdning, der giver flest penge til universitetet. Ridd vil ikke holde sin kæft, han vil gå rettens vej for ytringsfriheden. Hertil skal han bruge 90.000 australske dollar og så meget støtte som muligt - for eksempel ved at Twitte, postere på Facebook og videre postere denne artikel, eller en engelsk udgave af artiklen, på så mange blogge som muligt. Lad os stå sammen med Peter Ridd om intellektuel frihed og politisk/økonomisk uafhængighed for lærere på alle læreanstalter.

For mere dybgående information, se artiklen på WUWT.Så, denne universitetsprofessor har oprettet en crowdfunding konto. Det er nu din tur til at supportere og hjælpe sagen.
https://www.gofundme.com/peter-ridd-legal-action-fund

Opdatering 8. februar 2018

Professor Ridd har fået publiceret en artikel i Fox News, hvor han forklarer situationen med mundkurv til alle forskere, der ikke følger den korrekte politiske parole. Som han siger: Det handler ikke så meget om koralrevene, som måske har et problem eller ikke; men i højere grad om at ordet ikke er frit inden for den videskabelige forskning og de højere læreranstalter iævrigt.
Se hele det engelske indlæg "Science or silence? My battle to question doomsayers about the Great Barrier Reef" på Fox News.

About Carl Friis-Hansen

I am another individual borne in Denmark last century.
The last thirty years I have lived abroad in Germany, USA, Scotland, The Netherlands and Sweden.
Now I have the fortune of residing in the south of Sweden on a tiny farm.
 
My professional carrier has lead to my employment in many great companies like Kaisers Laboratorium, Dansk Elektro Instrument Fabrik, Vestas, Philips BsC, Vantive, Peoplesoft and Apple.
About 60% of my carrier I have developed electronic systems for measurement, process control and data aquisation.
During many years of physical illness, I developed a very fast high level C++ application, u3Base, for controlling LabJack equipment and recently also a GUI monitor over client/server for the u3Base system.
Carl Friis-Hansen together with the seal Igor on Hesselø
The picture is from Hesselø in Denmark where I pose together with our pet seal Igor. In the Danish language they are called seal dogs and their behaviour is not that far apart from man's best friend.

u3Base class for LabJack U3 (U9)

Have a look u3Base source and documentation.
It is a high level C++ Interface to the Labjack hardware for the Linux OS.
 
In the pipeline is a stable version of client(s) / server system and a GUI visualization application to monitor and interact with an u3Base application.
 

Other links

Legacy Computing

EDLAB is a website from mid 1990. It is no longer maintained, and left untouched since end 1990.

Climate Change

WattsUpWithThat is maybe the most visited website regarding Climate Science and Polecy. This site enjoys many competent and well educated people to write this wealth of informative articles about fact and fiction surrounding the Climate talk.  
From Dr. Roy Spencer's website 24th August 2017:

Skeptic Beating Al Gore on Amazon

August 24th, 2017
 
Al Gore’s new movie, An Inconvenient Sequel: Truth to Power, has been in theaters for about a month now, and has received rather tepid reviews.
 
The Kindle e-book version of Gore’s movie, despite being very colorful, has been doing even worse and is currently running at #20,768 overall on Amazon, and is not ranked #1 in any sub-category.
 
But the skeptic take-down of Gore’s new movie and book, An Inconvenient Deception: How Al Gore Distorts Climate Science and Energy Policy, is at #956, and is #1 in three sub-categories.
 
What makes the discrepancy even worse is that An Inconvenient Deception was self published, with no paid advertising.
 
Maybe people are finally wising up to Mr. Gore.
 

My remarks

Shortly after the book was published, there appeared to be DNS attack on the website:
 
You’ve requested a page on a website
(www.drroyspencer.com) that is on the
Cloudflare network. Cloudflare is currently
unable to resolve your requested domain
(www.drroyspencer.com).

Where to find Carl

Map Nybygget
Map from E4 over Ljungby to Nybygget. Click for lager image (1MByte)
From Ljungby drive 1 mil (11km) of road 124 towards Liatorp and turn left towards Stensjöholm. It is the red farm house at the corner.
 
In case this makes no sense to you, consider waiting for the fly on your screen, to walk to the right point on the map.
This site does what it can to avoid tracking, no Google, Facebook, ads, etc.
Cookies are used for functionality in this session only.
The session @carl-fh.com expires two hours after last activity.